Én vagyok az út,
és az igazság
és az élet.

John 14,6

Ön itt van: Kezdőoldal

Kedves Olvasónk, kedves Barátunk!

Szívből kívánjuk Önnek Isten kegyelmét, erejét és áldását. Vezesse és őrizze Önt Jézus Krisztus minden útján.

A Baráti Szolgálat Misszió…
… egy hitszervezet, misszionáriusokkal és evangélizációs csoportokkal világszerte. Kizárólag újjászületett, és magukat a Biblia teljes tekintélye alá vető hívők lehetnek misszionáriusok, akik -mint a Baráti Szolgálat Misszió minden munkatársa-, Jézus Krisztus iránti teljes odaadással, önzetlenül szolgálják Istent, és megelégednek étellel és öltözékkel (1. Tim. 6,8). Kérjük, imádkozzon naponta mindenkiért, aki missziónkban az Urat szolgálja, Európában és a tengerentúlon.Szeretne Ön is segíteni ?
A Baráti Szolgálat Misszió evangélizációkat, ébredési alkalmakat, előadásokat, szemináriumokat, és «Diadalmenetet Krisztusért» is szervez, egyházak és gyülekezetek együttműködésével. A Baráti Szolgálat misszióscsoportjai utca- és házimissziót végeznek. Szeretne segíteni, vagy egy szolgálatot a saját gyülekezetében?

Biblián alapuló szórólapjaink milliói…
… különböző nyelveken, minden földrészen sok lelket vezettek Jézus Krisztushoz. Osztogasson Ön is minden embertársának Baráti Szolgálat-szórólapokat! Gyerekszórólapjaink fiatalok ezrei számára váltak áldássá. Minden hittestvérnek, akinek az értékes lelkek megmentése szívügye, szívesen küldünk szórólapot továbbadásra, minden mennyiségben, ingyenesen. Kérje még ma szórólap-választékunkat, és imádkozva adja tovább! Jézus Krisztus használni akarja Önt az Ő szolgálatában!

Az imádság…
… a legfontosabb szolgálat világviszonylatú missziós munkánkban. Emberek ezrei, akik elfogadták az üdvösséget az Úr Jézus Krisztusban, élő bizonyítékai annak, hogy mindenható Istenünk ma is egyértelműen válaszol gyermekei imádságára. Az ÚR gondoskodik minden létszükségletről, és a kellő pénzeszközt is megadja az Ő munkájához. Azt szeretné viszont, hogy mindent kérjünk tőle. Szívből köszönjük közbenjárását és összetartását!

Szeretne…
… többet megtudni az Úr Jézus Krisztusról, és arról, hogy mennyire szereti Önt? Szívesen küldünk Önnek ingyenesen egy János-evangéliumát: «A te leghűségesebb barátod» levelező bibliatanulmánnyal, valamint további iratokat. Ha lelki kérdései vannak, vagy imasegítséget kíván, írhat nekünk bizalmasan is. Szívesen imádkozunk Önért. Az ÚR áldja meg!

Munkaterületeink:
Evangélizáció, belmisszió, lelkigondozás, képzés, kiadói tevékenység, (nyomtatás, és terjesztés) rádióadás, szórólapok, iratok, kazetták, telefon - misszió, Internet, újság, iskola, szociális munka, vendégházak, előadások, konferenciák, üdülési lehetőség, gyülekezeti szolgálat.

Jelenlegi Mission Szentírás
Hírek a rádióban
Adományoz

Nyelv: A nyelv, kérjük, kattintson a megfelelő ország zászlóját.